Abet - Pote n.º 18 - Diabetes, Hiperglicemia

Diabetes, Hiperglicemia

Composição: Cynodon dactylon; Eucalyptus globulus; Sálvia officinalis; Fucus vesiculosos.